قوانین و مقررات وبسایت و مسابقه

کاربران و شرکت کنندگان مسابقه با شرکت در مسابقه باید دارای شرایط زیر بوده و قوانین ذکر شده را پذیرا باشند:

۱. حداقل سن ۱۸ سال تمام.

۲. عدم دارا بودن هرگونه سوسابقه کیفری و قضایی.

۳. تمامی شرکت کنندگان مسابقه باید دارای ملیت ایرانی باشند.

۴. بدینوسیله اعلام می دارم که مشخصات ثبت نامی، متن، تصویر و محتوای معرفی توسط خودم ارائه شده و متعلق به شخص بنده می باشد و درصورت تشخیص هرگونه مغایرت طی فرآیند تعیین رتبه و جایزه ، مجموعه از اعطای جوایز خودداری کرده و اقدامات متناظر را به انجام می رساند.

۵. “رسانه اجتماعی بانوی طلایی” مجاز است از محتوای (متن- تصاویر) منتشر شده در صفحه معرفی و رای گیری شرکت کنندگان در صورت نیاز در شبکه های اجتماعی، محتوای چندرسانه ای و وبسایت بانوی طلایی استفاده کند.

۶. در صورت تشخیص بروز هرگونه تقلب و سواستفاده در جهت کسب امتیاز و رای بیشتر در بخش امتیازات اینترنتی، شرکت کننده از ادامه حضور در مسابقه محروم خواهد شد.