به نام خداوند لوح و قلم           حقیقت نگار وجود و عدم

 

« آغاز همیشه زیباست،

آغاز تبلور است، نو شدن است…

رویش است،

زیباست در بین تمامی سختی ها و مشکلات و خستگی ها به فکر آغازی نو و شکوفا شدن باشی،

امروز روز آغاز توست… »

 

بانوی طلایی به عنوان رسانه اجتماعی بانوان ارجمند ایران، در کنار برگزاری مسابقه بزرگ بانوی طلایی ایران، مجموعه ای از خدمات حمایتی از قبیل مشاوره، طرح های توانمندسازی بانوان، فضای همکاری بین بانوان و به نوعی جامعه مجازی سالم و پویا متشکل از بانوان با انگیزه ایران زمین می باشد که در جهت بهبود سبک زندگی ایرانی – اسلامی و تقویت بنیان اجتماعی و اقتصادی خانواده ایرانی و بانوان این مرز و بوم قدم بر می دارد.

بدون مقدمه و با بهترین و طلایی ترین آرزوها، شما هم دعوتید به دورهمی بانوی طلایی ایران

 

 

بانوی طلایی، رسانه اجتماعی بانوان ایران زمین