خانم حسامی یکی از بانوان خلاق و فعال سرزمین ما هستند که در دور قبل تو این مسابقه شرکت داشتند و ما شاهد هنر و استعداد های ایشان بودیم. همچنین خانم زهره حسامی در دوره قبل تونستند عنوان بانوی طلایی رو کسب کنن. امروز فرصتی پیش اومد تا دوباره با ایشان دیدار کنیم و جویای نظراتشون درباره بانوی طلایی باشیم. صحبت های این بانوی هنرمند رو با شما بانوان تلاشگر میبینیم و میشنویم.