فرایند انتخاب بانوان برتر بخش اصلی دوره اول مسابقه بانوی طلایی در سال ۱۳۹۶ به پایان رسید. انتخاب برگزیدگان این دوره از مسابقه با توجه به معیارهایی از قبیل، صحبت ها و سخنان شرکت کنندگان، آثار و دستاوردهای بانوان شرکت کننده، موفقیت های کسب شده، میزان اثرگذاری مثبت و موثر اجتماعی، توانایی های فردی و فعالیت های انجام شده توسط بانوان شرکت کننده، صورت پذیرفته است.

و اکنون…

 

بانوان برگزیده

دوره اول مسابقه بانوی طلایی ایران

 

 

بانوی طلایی دوره اول

معرفی بانو زهره حسامی

 

بانوان طلایی بخش هنرمندان

 نفر اول – بانو سارا عابدی

سارا عابدی

معرفی بانو سارا عابدی

 

نفر دوم – بانو فرزانه سکوتی

بانو فرزانه سکوتی

معرفی بانو فرزانه سکوتی

 

نفر سوم – بانو الناز درخشنده

الناز درخشنده

معرفی بانو الناز درخشنده

 

بانوان طلایی بخش کارآفرینان

نفر اول – احراز نشد

نفر دوم – بانو سعیده عطایی

سعیده عطایی

معرفی بانو سعیده عطایی

 

نفر سوم – بانو هنگامه میرباقری

بانو هنگامه میرباقری

معرفی بانو هنگامه میرباقری

 

بانوان طلایی بخش فرهنگ و ادب

نفر اول –  احراز نشد

نفر دوم – بانو فاطمه زارع

معرفی بانو فاطمه زارع

 

نفر سوم – بانو فرید برندک

بانو فریده برندک

معرفی بانو فریده برندک

 

بانوان طلایی بخش آموزش و پژوهش

 

نفر اول –  بانو بهاره دادرس

بانو بهاره دادرس

معرفی بانو بهاره دادرس

 

 نفر دوم – بانو ترنم کیائی

بانو ترنم کیائى

معرفی بانو ترنم کیائی

 

نفر سوم – بانو افسانه داننده

اقسانه داننده

معرفی بانو افسانه داننده

 

بانوان طلایی بخش ورزشکاران

نفرات اول و نفر دوم – احراز نشدند

نفر سوم – بانو مریم ناظمی

بانو مریم ناظمی

معرفی بانو مریم ناظمی

 

بانوان طلایی بخش خانه داری

نفر اول – احراز نشد

نفر دوم – بانو سولماز محمدیان

سلماز محمدیان

معرفی سولماز محمدیان

 

نفر سوم – بانو مینا عباسی راکی

معرفی بانو عباسی راکی

 

مجموعه فرهنگی بانوی طلایی برای همه عزیزان آرزوی موفقیت و پیروزی در تمامی مراحل زندگی را دارد.

تمامی برگزیدگان و شرکت کنندگان این دوره عضوی از خانواده بانوی طلایی بوده و از خدمات بانوی طلایی در سال آتی و دوره های آینده بهره مند خواهند شد.

بانوان سرزمینمان در هر شرایطی جزو بهترین ها هستند و در هر کجا که باشند موفقیت از آن آنهاست. و ما خرسندیم به برکت حرکت نوپای بانوی طلایی فرصتی برای آشنایی با این بانوان ارزشمند ایران زمین فراهم شد. این آغاز راهی درخشان و قدم هایی بزرگ است.

مجموعه بانوی طلایی برای تمامی بانوان سرافراز ایران زمین آرزوی شادی، موفقیت و سربلندی دارد.

 

همراه ما باشید…

 

بانوی طلایی

رسانه اجتماعی بانوان ایران زمین