بخش مردمی دوره دوم مسابقه بانوی طلایی ایران در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، به نقطه پایان رسید. طی این ۶ ماه رقابت نزدیکی بین شرکت کنندگاه شاهد بودیم و در روزهای پایانی این رقابت بیشتر و گرم تر از روز های قبل شد.

زمان رای گیری مردمی راس ساعت ۲۴ روز ۳۱ مرداد ماه به پایان رسید و تعداد و میانگین ستاره ها و مجموع امتیاز کسب شده توسط شرکت کنندگان ثبت شد.

شرکت کنندگان عزیز دقت نمایید آرا اخذ شده پس از اتمام زمان دقیق رای گیری به هیچ وجه نخواهد شد.

و اما میرسیم به شرکت کنندگانی که بیشترین امتیازات را در بخش مردمی دوره دوم مسابقه بانوی طلایی کسب کردند، به ترتیب:

 

بانو سمانه بلباسی

 

بانو سمانه بلباسی با تعداد ۸۹۴ رای، میانگین ۴٫۹۸ ستاره و مجموع ۴۴۵۲٫۱۲ امتیاز به عنوان نفر اول بخش مردمی
صفحه معرفی بانو سمانه بلباسی

 

بانو لیلا کرامتیان با تعداد ۸۵۰ رای، میانگین۴٫۹۵ ستاره و مجموع ۴۲۱۱٫۷۵ امتیاز به عنوان نفر دوم بخش مردمی
صفحه معرفی بانو لیلا کرامتیان
بانو فریده علی نیا با تعداد ۳۱۳ رای، میانگین ۴٫۸۴ ستاره و مجموع ۱۵۱۴٫۹۲ امتیاز به عنوان نفر سوم بخش مردمی
صفحه معرفی بانو فریده علی نیا
جوایز برگزیدگان بخش مردمی همزمان با بخش اصلی مسابقه به بانوان برگزیده این بخش اعطا میگردد مجموعه بانوی طلایی برای هر سه عزیزان آرزوی سرفرازی و موفقیت روز افزون را دارد.

 

و اما مسابقه هنوز ادامه دارد…..

 

فرآیند انتخاب بانوان برتر بخش اصلی مسابقه بانوی طلایی تا ۱۳ شهریور ماه ادامه داشته و همزمان با ۱۵ شهریور ماه، روز زندگی و خانواده  بانوان برگزیده بخش اصلی دومین مسابقه بانوی طلایی ایران معرفی خواهد شد.
همراه ما باشید ….
بانوی طلایی / رسانه اجتماعی بانوان ایران زمین