بازی های خانوادگی در خانه، عید که فقط دید و بازدید نیست!

بازی های خانوادگی در خانه، عید که فقط دید و بازدید نیست!

با سپری شدن چند روز از عید نوروز و رسیدن به روز های پنجم و ششم، کم کم عید دیدنی ها به پایان می رسند و به دنبال سرگرمی های جدید برای گذراندن روزهای باقی مانده می گردیم. حتی ممکن است از دید و بازدیدهای پشت سر هم و تکراری خسته شده باشیم و بخواهیم تفریح جدید و جذاب تری...