گفت و گو با مبتکر روش جدید ورزش نابینایان

 
آرزو می کنم “برای تونیک” برای نابینایان کارآفرینی کند

آرزوی کارآفرینی نابینایان را کسی در ذهن می پروراند که برای آسان شدن ورزش این گروه از معلولان دست به ابتکاری جالب زده است. هدیه ” یاسمن مویدی  ” به نابینایان این است که برای ساعتی معلولیت خود را فراموش کنند، در کنار ورزشکاران حرفه ای بایستند و حرکات ورزشی را با تمام جزییات انجام دهند. این روش در حال حاضر، نه تنها در ایران که در فرانسه نیز به نام این بانوی ایرانی و با عنوان ” برای تونیک”( برای: خط برایل، تونیک: فعالیت) به ثبت رسیده است. مویدی می گوید:«هدفم این است که ورزش ابتکاری برای تونیک را به عنوان ابتکار زن مسلمان ایرانی در دنیا مطرح کنم و لبخند را بر لبان کودکان نابینا و معلول بنشانم.»
آنگونه که “مویدی” درباره ابتکار خود توضیح می دهد، “برای تونیک” به فرد نابینا این امکان را می دهد که کارهای روزمره خود را با سهولت و سرعت و تعادل بیشتری انجام دهد. به گفته او” برای تونیک” روش بهره گیری از کاراکتر های خواندنی و نوشتنی خط ویژه نابینایان و تلفیق آن با طراحی های حرکتی ،جهت ساخت مجموعه های متنوع برای تمرین های روزانه ورزشی است.
از مویدی پرسیدیم که چگونه به چنین روشی دست یافته است و او پاسخ داد:«وقتی مشکل نابینایان را برای فراگیری ورزشی یا انجام کاری می دیدم انگیزه ام برای ابداع روشی آسان و مناسب برای انجام تمرین ها بیشتر می شد. در باشگاه هر ورزشکار نابینا نیاز به یک مربی بینا داشت؛ اما به دلیل عشق وعلاقه ای که به کار خیر و انساندوستی داشتم بدون چشم داشت مادی، کلاس های ویژه معلولان، نابینایان کودکان و جوانان استثنایی دایر کردم. ورزشکاران نابینا مجبور بودند دستهایشان را روی پاهای مربیان بگذارند و مسیر، جهت و نحوه حرکات را آموزش ببینند.»
او در ادامه می گوید:«گاهی ساعت ها طول می کشید تا یک حرکت ابتدایی ورزشی را به نابینایان آموزش دهیم؛ البته اجرای حرکات با دامنه وسیع بسیار مشکل و خسته کننده بود. از طرفی معمولا به دلیل وابستگی خانوادگی و علاقه مندی به زبان و سنت های ملت فرانسه و احساس نیاز به بهره گیری از تجربیات متخصصان بین المللی در مورد فعالیت های اصلی ام، یعنی امور ورزش و فعالیت های انسان دوستانه جهت شرکت در دوره ها ، سمینار ها و نمایشگاه های تخصصی، سالی چند بار به کشور فرانسه سفر می کنم.»
مویدی اضافه می کند:« در سال های اخیر به طور مرتب به یک مرکز ویژه نابینایان در پاریس به نام موسسه “ولانتن هویی” که موسسه مطرحی در اروپا محسوب می شود، رفت و آمد داشته ام. درهمین موسسه بود که خط “بریل” BRILLE فرانسه را آموختم و با شناخت و تجربه ای که طی سال ها فعالیت ورزشی، طراحی حرکتی وکارآفرینی برای افراد معلول داشتم با تلفیق این تجربیات و با شناخت قوانین خط “برای” و با اعتقاد دائمی به کار نیک توانستم روشی ابداع کنم که نام ” برای تونیک” را برای آن برگزیده ام.»
او با توضیح اینکه «برای تونیک الهام گرفته از نام “لویی بریل” خالق خط نابینایان است » می گوید:« این روش به فرد نابینا کمک می کند که به راحتی ورزش کند و یا طراح حرکتی و مربی اطرافیانش باشد. همچنین این روش باعث کارآفرینی از طریق تلفیق قوانین حرکات تن نوازی ( ماساژ ) با کاراکتر های خط “بریل” می شود.»
او می گوید که برای تونیک نتیجه ۳۵سال تلاش و کارنیک و تجربه اندوزی او است و البته آرزو می کند که این روش برای نابینایان کارآفرینی کند.
مویدی براین عقیده است که این ورزش به دلیل آنکه مبنای مشترک ملت هاست، می تواند به عنوان عاملی برای ایجاد صلح و دوستی میان ملت ها قلمداد شود. او البته برای دستیابی به این هدف ،آستین بالا زده و انجمنی با عنوان “دوستی ایران و فرانسه” در فرانسه تاسیس کرده است تا صلح و دوستی را میان ایران و کشورهای فرانسه زبان گسترش دهد.
او می گوید:«درمحل رایزنی فرهنگی سفارت ایران در پاریس نمایشگاهی از کارهای دستی کودکان معلول برگزار کردیم که با اقبال بسیاری روبه رو شد و این نمایشگاه بسیاری از نگرش های منفی نسبت به ایرانی ها را تغییرداد.»
مویدی که او را به عنوان بنیانگذار ورزش ایروبیک درایران نیز می شناسند، خود و مجموعه تحت مدیریت اش را موفق ترین مجموعه ورزشی بخش خصوصی می داند و برای اثبات گفته هایش به بیان این جمله بسنده می کند:«هزاران نفر از مربیان ورزش های همگانی، آمادگی جسمانی و ایروبیک، نخستین دوره های مربی گری را با من گذرانده اند.» البته « راه اندازی ، برپایی و همراهی با ده ها تشکل خیریه وانسان دوستی برای کارآفرینی و اشتغال نابینایان از طریق تن نوازی (ماساژ) » و« پایه گذاری ورزش های نوین گروهی در ایران برای گسترش تندرستی همراه باشادی مانند ایروبیک » نیز جزو فعالیت های این بانوی کارآفرین است.