همه فکر میکنند برای اینکه بشه از نظر مالی تامین شد باید حسابی پولدار بود

اما این درست نیست

چیزی که شما نیاز دارید و از نظر مالی تامین بشید برنامه روزی روزانه است

برای برنامه ریزی مالی این کلیپ رو از دست ندید