“بانوی طلایی” داستان موفقیت و خوشبختی دختران، زنان و مادران سرزمین مان ایران است.

به پای درد دل ها، سختی ها، شکست ها، موفقیت ها و داستان های زندگی بانوان ایرانی که می نشینید، بیش از پیش با فداکاری ها، صبر و تلاش و روح بزرگ بانوان ایران زمین آشنا می شوید.

 

.    زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود، افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه، بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش های والای انسانی کشیده شوند. نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ برای این که زنان و بانوان، علاوه بر این که خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت می کنند.      امام خمینی (ره)

 

.    یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی کشورها میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. هر چه حضور زنان در اجتماع، فعال تر و مؤثر تر باشد کشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر خواهد شد. در نتیجه میزان نقش و مشارکت زنان در جامعه به ویژه در زمینه های اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی وابسته به برخورد و نگرش آن جامعه نسبت به زن می باشد. با توجه به ضرورت حضور و مشارکت حقیقی زنان در عرصه های مختلف فعالیت ها، برای تحقق جامعه مدنی، رشد و بالندگی جامه بانوان کشور و نیز تسریع فرآیند توسعه و محقق شدن عدالت اجتماعی چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود قطعا” تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت و بستر مناسب آنان را در تمام صحنه های فراهم خواهد آورد.

.    مجموعه فرهنگی بانوی طلایی سعی دارد با استفاده از برنامه های مختلف، محیط تعاملی و سازنده در جهت بهبود زندگی بانوان و رفع مشکلات موجود آن ها ایجاد نماید. برای نمونه برخی از برنامه های این مجموعه، ارائه بسته های آموزشی مشاوره ای کسب و کار جهت بهبود کسب، توانمند سازی و توسعه فردی بانوان و… می باشند.

 

 اهداف بانوی طلایی:

  1. ایجاد محیط تعاملی و سازنده در جهت بهبود در زندگی بانوان، و رفع مشکلات آن ها
  2. ارتقاء مشارکت بانوان در فعالیت های اجتماعی
  3. توانمندسازی و توسعه فردی بانوان
  4. ارائه بسته های آموزشی مشاوره ای کسب و کار
  5. ترویج و توسعه کارآفرینی
  6. برگزاری رویدادهای فرهنگی ویژه بانوان

 

.                 .با بهترین و طلایی ترین آرزوها…
                   مجموعه فرهنگی بانوی طلایی

 

بانوی طلایی، رسانه اجتماعی بانوان ایران زمین